Wednesday, July 11, 2007

Pozvánka na seminář o DIV

Pozvánku najdete zde.
Doporučuji se zúčastnit. :-)

Tuesday, July 10, 2007

Oblasti použití e-learningu

Forma e-learningu je prakticky použitelná pro vzdělávání formou samostatných kurzů nebo jako doplnění výuky/distanční, prezenční/.
Aktuálně poskytujeme tyto kurzy:
1/ Kurzy ze zákona – BOZP, PO, školení řidičů apod.
- kurzy předepsané Zákoníkem práce a vztahující se k jednotlivým profesím
2/ IT kurzy
- kurzy pro IT odborníky, programátory a administrátory
- kurzy o základním ovládání PC, Windows a internetu, kurzy o aplikacích rodiny MS Office a ostatních MS produktech, kurzy ECDL
3/ Jazykové kurzy
- kurzy pro výuku cizích jazyků v různých úrovních znalostí
4/ Kurzy určené pro státní správu
- kurzy s tématikou veřejné správy, vzdělávání úředníků, Zákonu o obcích atd.
5/ Kurzy na míru
- podoba a náplň kurzů dle přesných požadavků klienta
6/ Testování znalostí
- vypracování odborných testů pro ověřování interních znalostí zaměstnanců dle požadavků vedoucích pracovníků

Monday, July 9, 2007

E - learning

Obecně lze e-learning charakterizovat jako možnou formu vzdělávání, která v poslední době prožívá svůj „boom“. Důvodem je doba a rychlost změn v každodenním životě nás všech. V hektickém světě, kde množství volného času ubývá, ubývá i čas na naše vzdělávání. Kdy se tedy po školním věku máme vzdělání věnovat?...Jednou z možností je využití celoživotního vzdělávání například za využití elektronického vzdělávání, e-learningu. Jistě, vzdělávání je jednou z nejdůležitějších životních priorit každého z nás, ale daleko více než jednotlivce tento fakt zajímá moderní společnosti...Více na: http...

Diskuzní skupina

Dne 8. 7. 2007 v 18:00 h svolávám všechny na skype. Téma diskuze bude použití multimediálních programů ve vzdělávání. Účast všech studentů je povinná.